WEBøkonomi er et lite regnskapsførerselskap med tilhold i et trivelig kontorfellesskap på Skullerud – Bydel Østensjø i Oslo. Vi har i dag ca. 90 kunder av stort og smått og innenfor ulike bransjer. Vi tilbyr ulike tjenester utifra ønsker og behov. Mange av våre større kunder ønsker et løpende oppdatert regnskap og for de tilbys web-løsninger hvor regnskapsfører/kunde felles bidrar ved at oppdragsgiver fakturerer, fører timer, skanner inngående bilag og utarbeider reise- / utleggs-regninger  via integrert modul i løsning. Andre kunder leverer bilag månedlig/2-månedlig hvor vi fører regnskap på vårt interne system og utarbeider nødvendige rapporter til kunde og myndigheter.

Businessman is reading a bookWEBøkonomi innehar datakompetanse utover det normale for regnskapskontorer og er således en viktig samarbeidspartner på dette feltet for mange av våre kunder. Dette innebærer også at vi ved flere anledninger har bidratt til gode integrasjonsløsninger mellom forsystem og regnskapssystem for kunder.