Xledger – Økonomisystemet i nettskyen

Xledger er forretningssystemet for deg som ønsker kontroll på egen virksomhet. Du får umiddelbart innsyn og oversikt, og systemet gjør det mulig for ditt selskap å ta de riktige beslutningene basert på riktig og oppdatert informasjon.

Økonomi og regnskap

Online tilgang gir full fleksibilitet med fullskala webbasert ERP, avansert konsernrapportering med inntil 15 konterings- dimensjoner og valutahåndtering.
Les mer »

Bank og likviditetsstyring

Du kan se alle banktransaksjoner og godkjenne betalinger direkte i Xledger, og du slipper dobbeltarbeid via nettbanken.
Les mer »

Ordre og fakturering

Xledger har avansert faktureringsfunksjonalitet inkludert abonnement, massefakturering og ordre, i tillegg til en løsning for provisjonsavregning.
Les mer »

Prosjekt- og timeregnskap

Komplett løsning for timefangst, prosjektregnskap, ressursplanlegging og prosjektfakturering.
Les mer »

Lønn og reise

Med Xledger kan du samle alle dine HR-oppgaver i ett system, og ha en fleksibel løsning for utbetaling av lønn, reiseregninger og utlegg.
Les mer »

Logistikk

Logistikkmodulen er en fleksibel løsning for enkel eller mer avansert innkjøps- og lagerstyring.
Les mer »

Rapportering og virksomhetsstyring

Xledger er designet for å gi deg enkel tilgang til relevant informasjon. Benytt deg av gode forhåndsdefinerte spørringer og rapporter, eller sett selv opp egne rapporteringsmodeller.
Les mer »

Import og integrasjon

Har din bedrift behov for integrasjon med andre systemer?
Les mer »


Kunde og leverandør

Alle kunder og leverandører får egen reskontro, hvor opplysninger om kunden/leverandøren lagres. I reskontro vises alle transaksjoner og åpne poster som er knyttet til kunden eller leverandøren.
Les mer »

Skyløsninger

Xledger er det ledende forretningssystemet med best og lengst erfaring i å kjøre på ren skyteknologi.
Les mer »

Forretningssystem

I Xledger er alle områder integrert i én løsning, ett system, og er også integrert mot bank og andre systemer. Komplett ERP-løsning på nett.
Les mer »